Spausdinti

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis

1.1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis

2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis

2.1. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis

3. Ketvirčių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2016 m. sausio 1d.-rugsėjo 30d.

4. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus 2016-01-01 / 2016-09-30

5. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2016-01-01 / 2016-09-30