Spausdinti

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis

1.1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis

2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis

2.1. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus 2017-01-01 / 2017-06-30

4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2017-01-01 / 2017-06-30 d.

5. Ketvirčių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2017 m. sausio 1d.-birželio 30d.

5.1. Ketvirčių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2017 m. sausio 1d.-birželio 30d.

6. Pažyma dėl II ketvirčio balanso